Historia

Zakład Krawiecki Roberta Dziekońskiego podtrzymuje wieloletnie tradycje rodzinne. Założycielem był znakomity mistrz krawiecki Antoni Dziekoński, człowiek niezwykły, niekwestionowany autorytet i ekspert w sprawach wykonania i konstrukcji ubiorów. Tajniki zawodu poznawał od 16 roku życia. Swój zakład założył w latach 60 poprzedniego stulecia i przez ponad 40 lat wyrobił renomę i dobrą markę odzieży szytej na miarę. Antoni Dziekoński był wielokrotnie nagradzany za działalność na polu krawiectwa. Potwierdzają to liczne odznaczenia i dyplomy ze strony Cechu Rzemiosł.

Swoją wiedzę i umiejętności a także motto życiowe “Czym więcej człowiek umie, tym bardziej jest poważany i łatwiej znajdzie pracę i zadowolenie życiowe” przekazał swojemu synowi – Robertowi Dziekońskiemu.

Mistrz Krawiectwa Robert Dziekoński z powodzeniem kontynuuje najlepsze tradycje krawieckie, również poprzez ciągłe udoskonalanie i rozszerzanie swojej oferty.

Dzięki dostępności oferty Mistrza Krawiectwa Roberta Dziekońskiego w internecie możecie Państwo, siedząc wygodnie w domu przy komputerze, wybrać i skomponować poszczególne części garderoby.

1963

Założenie Zakładu Krawieckiego przez Antoniego Dziekońskiego.

1986

Robert Dziekoński, syn założyciela rozpoczyna praktykę krawiecką.

1991

Przejęcie atelier przez Roberta Dziekońskiego.

Ponad 40 lat na rynku

Przez ten okres dostarczamy Państwu niepowtarzalne produkty szyte na miarę najwyższej jakości.

Cropped image of tailor measuring cuff of male client